Taidelainaamo

Lainaussäännöt

  1. Taidelainaamon lainausoikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä. Sopimusta tehtäessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan täydelliset yhteystietonsa sekä niiden muutokset.
  2. Vuokralleantaja on sopimuksessa mainittu taiteilija, jonka nimiin ja lukuun Vaasan Taiteilijaseura tekee vuokrasopimuksen. Taideteosten myyntihinnat ja lainamaksut sisältävät arvonlisäveroa vuokralleantavan taiteilijan veroaseman mukaan.
  3. Minimilaina-aika on yksi kuukausi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuokranmaksukausi on yksi (1) kuukausi. Teoksen voi lunastaa omakseen maksamalla kuukausivuokraa, kunnes kokonaishinta on suoritettu. Jos lainaaja haluaa ostaa teoksen kesken laina-ajan, niin jo suoritetut maksut otetaan huomioon lyhennettynä teoksen hinnasta.
  4. Kuukausivuokran eräpäivä on sama kuin taideteoksen vuokrauspäivä ja se maksetaan kultakin kuukaudelta etukäteen. Ensimmäinen kuukausivuokra maksetaan käteisellä/maksukortilla samalla kun lainaussopimus allekirjoitetaan. Seuraavat erät maksetaan taidelainaamon tilille. Kuukausivuokrista ei lähetetä erikseen laskuja. Maksettaessa on käytettävä sopimuksessa mainittua viitettä.
  5. Asiakas voi palauttaa teoksen taidelainaamoon milloin tahansa, jolloin lainaussopimus päättyy. Eräpäivän jälkeen palautetuista teoksista peritään lainausmaksu seuraavalta kuukaudelta. Lainaaja korvaa teokselle ja/tai kehykselle laina-aikana tapahtuneet vahingot. Teokselle aiheutuneen vahingon suuruuden määrittää teoksen tehnyt taiteilija.
  6. Maksun toistuva laiminlyönti aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen. Lainaajan on tällöin välittömästi palautettava lainaamansa teos sekä maksettava erääntyneiden maksujen lisäksi teoksen mahdolliset nouto- ja perimiskulut kokonaisuudessaan.
  7. Taiteilija säilyttää omistusoikeuden teokseen kunnes myyntihinta on kokonaan maksettu. Lainaajalla ei ole oikeutta millään tavoin kopioida, kuvata tai muulla tavoin julkisesti esittää lainaamiaan teoksia ellei asiasta ole taiteilijan kanssa erikseen sovittu. Lainaajalla ei ole oikeutta muuntaa teosta millään tavoin esim. kehyksiä vaihtamalla.