Black Wall Galleria

8.10 - 3.11.2019

Jumalia, erehdyksiä ja inhimillisyyksiä - Bambu Hellstedt ja Aino Keinänen

Bambu Hellsted, Kanat 

Aino Keinänen, Afrodite ja Kannattelu 

Bambu Hellstedt ja minä olemme kumpikin käsitelleet ihmisen ja luonnon välisiä suhteita, lähestyen niitä eri suunnista, eri keinoin. Teoksemme käsittelevät luontoa, ihmistä ja niiden erilaisia voimia, epäonnistumisia, selviytymisiä ja pelastamisia. Bambun teoksissa ihmisen toiminta näyttäytyy absurdina ja pikkusieluisena sekoiluna eläinten näkökulmasta, joiden harteilla ja ympärillä luonto tuhoutuu. Hän kuvaa ihmisen taipumusta takertua hetken huumaan unohtamatta tuoda esille myös inhimillisyyttä ja pienen ihmisen haavoittuvuutta.

Itse olen pyrkinyt kuvaamaan kehon ja mielen välistä vahvaa yhteyttä ja selviytymistarinoita. Teoksissani vahvat hahmot ovat löytäneet yhteyden luontoon sisäisesti, mutta he kamppailevat omien heikkouksiensa kanssa. Kuvaan ihmisiä kiinnittäen huomion ensisijaisesti kehoon. Jumalat ja kuolemattomat olen kuvannut hahmoina, joilla on nimi ja tarina, joihin samaistua. Antiikin Medusa- ja Sulotarhahmot sekä jumalattaret Afrodite ja Hestia edustavat korkeita voimia, joille ihminen ei voi tehdä mitään.

Aino Keinänen