Black Wall GallerY

Bambu Hellstedt ja Aino Keinänen - Jumalia, erehdyksiä ja inhimillisyyksiä 8.10-3.11.2019

Bambu Hellsted, Kanat

Aino Keinänen, Afrodite ja Kannattelu

Bambu Hellstedt ja minä olemme kumpikin käsitelleet ihmisen ja luonnon välisiä suhteita, lähestyen niitä eri suunnista, eri keinoin. Teoksemme käsittelevät luontoa, ihmistä ja niiden erilaisia voimia, epäonnistumisia, selviytymisiä ja pelastamisia. Bambun teoksissa ihmisen toiminta näyttäytyy absurdina ja pikkusieluisena sekoiluna eläinten näkökulmasta, joiden harteilla ja ympärillä luonto tuhoutuu. Hän kuvaa ihmisen taipumusta takertua hetken huumaan unohtamatta tuoda esille myös inhimillisyyttä ja pienen ihmisen haavoittuvuutta.

Itse olen pyrkinyt kuvaamaan kehon ja mielen välistä vahvaa yhteyttä ja selviytymistarinoita. Teoksissani vahvat hahmot ovat löytäneet yhteyden luontoon sisäisesti, mutta he kamppailevat omien heikkouksiensa kanssa. Kuvaan ihmisiä kiinnittäen huomion ensisijaisesti kehoon. Jumalat ja kuolemattomat olen kuvannut hahmoina, joilla on nimi ja tarina, joihin samaistua. Antiikin Medusa- ja Sulotarhahmot sekä jumalattaret Afrodite ja Hestia edustavat korkeita voimia, joille ihminen ei voi tehdä mitään.

Aino Keinänen

Mirva Vittaniemi - missä on meri? 13.9-6.10.2019

Mirva Vittaniemen näyttely viittaa meren katoamiseen tai sen etsimiseen. Valokuvia on otettu kymmenen vuoden ajalta eri paikoista. Näyttelyn aihe on ajankohtainen, sillä Vaasassa on sattunut kahden vuoden aikana kaksi katasrofia, jotka saastuttivat merta. Ihmiset eivät voineet mennä uimaan tai virkistäytymään ja tällöin meren äärelle meneminen jäi. Taiteilija nostaa esiin sen, ettei mikään ole itsestään selvää. On hyvä arvostaa ja pitää huolta siitä mitä meillä on nyt, sillä sitä meillä ei välttämättä ole tulevaisuudessa – ei ainakaan juuri tällaisena.

Vaasan alueella maa kohoaa ja näin meri pakenee pikkuhiljaa. Näyttelyssä voimme kuvitella, että olemme tulevaisuudessa eikä merta enää ole. Meillä on vain kuvia, muistoja merestä. Voi myös olla, että olemme saastuttaneet meren niin pahasti, ettemme voi olla enää sen läheisyydessä ja meri on vain muisto menneisyydestä. Voimme näyttelyssä nähdä millainen meri oikein oli: sen pinta, sen väri ja olomuoto. Saamme myös kokea millainen on hiekka, jota saa koskettaa – joka ei ole radioaktiivista.

Meri on rauhoittava ja energiaa antava. Se merkitsee eri asioita eri ihmisille, mutta sillä on suuri merkitys monen elämään ja hyvinvointiin - niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin. Sen äärellä sosialisoidaan, joten se lisää ihmisten välistä kanssakäymistä. Näyttely kertoo meren kauneudesta ja siitä, kuinka meri saa pelkällä olemuksellaan ihmisen tuntemaan hyvää oloa. On tutkittu, että pelkästään luontovalokuvan katsominen erittää endorfiinia, joka tuo ihmiselle hyvän olon tunteen.

Mirva Vittaniemi (s. 1976) on vaasalaissyntyinen taiteilija ja kuvataiteen opettaja. Hän on erikoistunut valokuviin ja kuvannut sekä vanhoilla että uusilla tekniikoilla. Aiheena Vittaniemellä on ihmisen sisäinen rauha ja hyvinvointi, joka peilautuu ulkomaailmaan. Luonto ja elämän arvostaminen kuuluu tähän suurena osana.

ELISA KAIKKONEN - MAALAUKSIA 16.8-8.9.2019

Elisa Kaikkonen käsittelee öljyvärimaalauksissaan ajan teemaa. Teoksissa pohditaan yksilön suhdetta aikaan, muistiin, erilaisiin aikaulottuvuuksiin ja todellisuuteen.

Tämä näyttely koostuu elämän satunnaisuutta käsittelevistä maalauksista. Satunnaista tapahtumaa ei voi ennustaa ja monesti ajatellaan, että sattuma voi olla onnea, tai epäonnea tuottava. Maalauksissa on pyritty etsimään tapaa, jolla kuvata sattuma puhtaana tapahtumana, hetkenä, joka nivoutuu aikaan ja paikkaan, tulevaisuuteen ja menneisyyteen.

Maalauksissa sattumat saavat abstraktin muodon. Lähtökohtina toimivat vanhoista valokuvista poimitut yksityiskohdat, joihin ei ole kuvanottohetkellä kiinnitetty huomiota. Maalausten moniulotteisten viivojen ja pintojen kautta katsoja halutaan haastaa pohtimaan, miten paljon hän voi omaan elämäänsä vaikuttaa ja mitkä asiat elämässä ovat ulkopuolen sanelemia.

Maalausprosessissa Kaikkonen pelkistää aiheen. Työskentely on harkittua ajatusten purkamista maalauspinnalle. Väreillä ja sommittelulla on suuri merkitys, sillä lopputuloksen täytyy olla myös esteettinen. Kaikkonen käyttää paksua maalikerrosta, jonka pintaa hän voi työstää monin eri tavoin: raapimalla, pyyhkimällä, tai rikkomalla.

Elisa Kaikkonen on syntynyt 1978 Suomussalmella. Hän asuu sekä työskentelee tällä hetkellä Turussa. Kuvataiteilijaksi Kaikkonen valmistui vuonna 2008 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta.

SPIRIT - Paula Blåfield & Cata Ahlbäck 18.7-11.8.2019

Paula Blåfield (s.1960) on ammatiltaan keramiikkataiteilija ja opettaja. Näyttelyn teokset koostuvat kevään 2019 aikana valmistuneista veistoksista ja seinäteoksista, jotka edustavat Blåfieldille uutta tapaa työstää savea. Veistokset on tehty kaulintatekniikalla. Niissä on käytetty materiaalina savea, lasituksia, värimetallioksideja ja posliinikultaa. Veistosten henki, ”Spirit”, kuvaa helppoutta ja vaivattomuutta, työn iloa ja materiaalin luonnollista taipuisuutta. Savi antaa mahdollisuuden luoda aaltoilevia orgaanisia muotoja, ja on Blåfieldille loputon tutkimuksen ja inspiraation lähde. Teoksissa on käytetty osia vanhoista kipsikoristemuoteista, joilla on saatu aikaan dekoratiivinen lisä muuten yksinkertaisiin veistoksiin. Abstraktit seinäteokset ja kasvokuvat kuvaavat yhteyttä, sitä miten maailmankaikkeudessa kaikki on yhteydessä kaikkeen. Luonnon, sekä myös ihmiskunnan monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys.


Cata Ahlbäck (s.1962) on Vaasalainen kuvataiteilija, jonka teoksissa on pääosassa usein naiset. Spirit -näyttelyn värikkäät akryylimaalaukset ovat tutkielmia, tulkintoja ikonisesta Marilyn Monroesta. Yksi teoksista on vuodelta 2013, muut vuodelta 2019. Kaikki teokset onmaalattu vanhoille maalauspohjille, jolloin mukana on ajan kerroksellisuus ja ajatus ajan päällekkäisyydestä. Vanhojen ja käytettyjen materiaalien käyttö on myös ekologinen valinta. Marilyn aiheena on taiteessa kliseinen, käytetty, moneen kertaan maalattu ja ehkä juuri siksi niin kiinnostava. Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortenson) kuoli vuonna 1962. Samana vuonna kun Cata Ahlbäck (Kirsti Katariina Hannus) syntyi. Vaikka maailmassa kaikki aineellinen on kuolevaista, eikä mikään ole ikuista tai pysyvää. Spirit, Henki, Sielu on kuitenkin aina oleva ja kuolematon.

Pohjalaisten taiteilijoiden OmakuvIa 21.6-14.7.2019

Näyttelyssä mukana taiteilijat

Agaidarova Assol, Ahlbäck Cata, Annala Laura, Blåfield Paula, Bogatcheva Svetlana, Eklund Jan, Englund Camilla, Haimi Natalia, Holm Dan, Holma Heikki, Hurme Essi, Höglund Lars, Jylinä Tony, Kari Seppo, Kesseli Maire, Konttinen Timo, Koskinen Aki, Latvala Katariina, Lehtimäki Tiina, Lehtinen Harri, Löfqvist Janika, Löfqvist Mattias, Mattson Christina, Niemi Anne, Nygård Paula, Paavola-Lehtinen Susanna, Perttula Marita, Ruotsalainen Maire, Saari Helena, Saario Elsa, Sarelin-Sjöblom Gunvor, Törmä Mari, Valtari Jaana, Viljanen Inkeri, Vittaniemi Mirva, Wikman Marika, Yli-Erkkilä Katri, Ödman Annita.

3d-virtuaalinäyttely

Voit tutustua taidenäyttelyyn 3d-virtuaalinäyttelyn avulla. Avaa virtuaalinäyttely napauttamalla kuvaa. Tilassa pääset liikkumaan mm. napauttamalla lattiassa näkyviä palloja.