Black Wall Galleria

10.06 - 03.10.2021

Carousel imageCarousel image

vaasan taidegraafikot, 40-vuotis juhlanäyttely - läpinäkyvä

Vaasan Taidegraafikot ry täyttää tänä vuonna 40-vuotta. Syksyn näyttelyiden teemana on LÄPINÄKYVÄ / TRANSPARENT. Läpinäkyvyys voidaan ymmärtää monella tavalla, sekä konkreettisesti että symbolisesti. Läpinäkyvyyttä peräänkuulutetaan tämän päivän yhteiskunnassa monelta taholta, niin yritys- kuin yhdistystoiminnassa. Läpinäkyvyys on myös läsnä arjessamme esineinä ja ajatuksina. Taidegrafiikassa teema tulee esille mm. värien läpikuultavuutena ja kuvien kerroksellisuutena.Kuraattorina toiminut Petra Koivisto kertoo:

Halusin luoda tilaan näyttelyn, missä teokset olisivat vuorovaikutuksessa. Loisivat yhdessä ehyen kokonaisuuden. Mutta kuitenkin toisivat 6 erilaista lähestymistapaa Läpinäkyvä teemaan. Läpinäkyvyys voi olla konkreettista tai ajatuksellista töitten takana. ”Taideteos tekee taiteilijan läpinäkyväksi”, sanoo yksi näyttelyn taiteilijoista Timo Konttinen.

Läpinäkyvä sanana tuo minulle mieleen keveyden, ilmavuuden. Tämä oli myös johtoajatukseni näyttelyä koostaessani. Halusin tehdä mustaan galleriaan näyttelyn, jossa grafiikan töihin oleellisesti liittyvä lasi ja paperi saavat luoda grafiikan henkäyksen. Aistittavan läpinäkyvyyden.


vasa konstgrafiker, 40-års jubileumutställning - transparent

Vasa Konstgrafiker rf fyller 40 år i år. Höstens jubileumsutställningar har temat Transparent. Ordets betydelse kan tolkas på olika sätt och temat är aktuellt på många fronter i samhället. Även i vardagen omringas vi av genomskinliga saker i form av tankar och föremål. I de konstgrafikska verken kan man se temat bl.a. i transparenta färg- och motivlager.

Konstnär Petra Koivisto, utställningens kurator, berättar:

Jag ville skapa en utställning där verken är i dialog med varandra. Att de skapar en fungerande helhet men ändå ger sex skilda synvinklar av temat Transparent. Utgångspunkterna till verken kan vara konkreta eller abstrakta. ”Konstverket gör konstnären osynlig” säger Timo Konttinen, en av grafikerna på utställningen.

Ordet transparent får mig att tänka på något lätt och luftigt. Det här var även min ledande tanke när jag sammanställde utställningen. Jag ville skapa en utställning i ett svart rum där verken, med de tydliga grafiska elementen glas och papper, bara andas grafik. Något transparent som man kan förnimma.