Skip to content

Vaasan Taiteilijaseura – Vasa Konstnärsgille r.f.

Vaasan Taiteilijaseura r.y.

Vaasan Taiteilijaseura ry on vuonna 1953 perustettu Vaasassa ja sen ympäristössä asuvien ammattitaiteilijoiden yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kuvataidetta Vaasassa ja ympäristössä mm. järjestämällä taidenäyttelyitä, kokouksia ja luentotilaisuuksia.

Seura toimii kuvataiteen ja sen harjoittajien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä pyrkii lähentämään taiteilijoita ja taideyleisöä.

Vaasan Taiteilijaseura ry on Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry:n jäsen.

Seuran uusiksi jäseniksi voivat pyrkiä alueella asuvat ja riittävästi kuvataiteen alalla edenneet hakijat. Oleellista tällöin on aktiivinen osallistuminen jurytettyihin taidenäyttelyihin ja mahdollinen taidekoulutus. Yksityiskohtaisemmat tiedot noudatetusta pistejärjestelmästä saa seuran sihteeriltä.

Seuran kannattajajäseniksi voivat päästä taiteenystävinä tunnetut henkilöt ja yhteisöt.

Vasa Konstnärsgille r.f.

Vasa Konstnärsgille r.f. grundades 1953. Föreningen samlar yrkeskonstnärerna i Vasa med omnejd. Föreningens syfte är att på sitt verksamhetsområde befrämja bildkonsten genom att anordna konstutställningar, möten, föreläsningar etc.

Konstnärsgillet fungerar som en sammanhållande länk mellan bildkonstnärerna i trakten, samt strävar även till att närma konstnärerna till sin publik.

Vasa Konstnärsgille r.f. är medlem i Finlands Bildkonstorganisationernas Förbund r.f. ,och för att bli medlem i Vasa Konstnärsgille krävs mångårig konstutövning. För att bli antagen som medlem förutsätts aktivt deltagande i jury-valda konstutställningar samt eventuella konststudier. Dessa verksamheter poängsätts. Gillets sekreterare ger mera detaljerade uppgifter angående poängsystemet.

Till understödjande medlemmar kan föreningen taga konstintresserade personer eller samfund.

 

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.